Владић Љубомир - Детаљи из евиденције

< Натраг на евиденцију
АЛБАНСКА СПОМЕНИЦА
Презиме и име Владић Љубомир
Очево име Василије
Година рођења
Место рођења
Општина рођења
Чин непознато
Јединица
Напомена
Подружница Врачар

Скенирани документ из евиденције