Гавриловић Милош - Детаљи из евиденције

< Натраг на евиденцију
АЛБАНСКА СПОМЕНИЦА
Презиме и име Гавриловић Милош
Очево име Јован
Година рођења
Место рођења
Општина рођења
Чин капетан I класе
Јединица
Напомена Умро 1974.
Подружница Врачар

Скенирани документ из евиденције