Вуковић Ђорђе - Детаљи из евиденције

< Натраг на евиденцију
АЛБАНСКА СПОМЕНИЦА
Презиме и име Вуковић Ђорђе
Очево име Никола
Година рођења
Место рођења
Општина рођења
Чин непознато
Јединица
Напомена
Подружница Врачар

Скенирани документ из евиденције